اسيد سيتريك ، آيا براي بدن ما مضر است؟!

اسيد سيتريك

مصرف اسيد سيتريك در بسياري از غذاها رايج است. هم به طور طبيعي و هم يك افزودني غذايي است كه به عنوان يك عامل طعم دهنده و نگهدارنده عمل مي كند.
سلول هاي بدن نيز اين ماده را توليد مي كنند. اسيد سيتريكي كه مصرف مي كنيد براي بدن مضر نيست و البته اسيد سيتريك براي زندگي ضروري است.

اين ماده يك مولكول كوچك است كه شامل كربن، اكسيژن و هيدروژن است. اين چيزي است كه به غذا عطر و طعم و خواص نگهدارنده مي دهد. اسيدهاي طعم دار، به جلوگيري از استعمار باكتريايي مواد غذايي كمك مي كنند. اسيد سيتريك اغلب با اسيد آسكوربيك و ويتامين C مخلوط است زيرا آنها در بسياري از مواد غذايي مشابه وجود دارند. با اين حال، بر خلاف ويتامين C، نيازي به مصرف اين ماده براي حفظ عملكرد طبيعي سلول ها نيست.

استفاده از اسيد سيتريك
اسيد سيتريك توليدي سلولهاي شما براي شما بد نيست. در عوض، مولكول ضروري آن در توليد انرژي از مواد مغذي انرژي پروتئين، كربوهيدرات ها و چربي ها مصرف مي شود. هنگامي كه مواد مغذي انرژي زا مي خوريد، از آنها براي ايجاد سيترات فرم بيولوژيكي اسيد سيتريك استفاده مي كنيد كه بعد از آن براي توليد انرژي از بين مي رود. با اين وجود، ساخت سيترات بخش مهمي از اين روند است. شما نمي توانيد اثرات اين ماده كه توسط سلول ها ساخته شده را با مصرف اين ماده توسط خودتان مقايسه كنيد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط pooyavizhen | ۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۱۵:۴۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

گوارگام و اثرات تغذيه اي و دارويي آن

گوارگام

آدامس گوار يا گوارگام، به عنوان يك فيبر محلول در آب، به عنوان يك ملين عمل مي كند، بنابراين ادعا مي شود كه در ترويج حركات منظم روده و كاهش يبوست و بيماري مزمن مرتبط با عملكرد روده اي مانند ديورتيكولوز، بيماري كرون، كوليت و سندرم روده تحريك پذير مفيد است.

مطالعات متعدد نشان مي دهد كه كاهش ميزان كلسترول خون انسان به علت مصرف گوارگام قابل توجه است. اين كاهش به نظر مي رسد كه ناشي از محتواي فيبر محلول در آن باشد.

همچنين آدامس گوار در مورد كاهش وزن و رژيم هاي غذايي ديابتي مورد توجه قرار گرفته است. اين يك ماده ترموژنيك است. علاوه بر اين، در دستورالعمل ها به عنوان يك پركننده استفاده مي شود كه مي تواند كمك به سيري كاذب كند يا هضم غذا را كند كند، بنابراين شاخص گليسمي غذا را كاهش مي دهد.

در اواخر دهه ۱۹۸۰، گوارگام براي داروهاي كاهش وزن ترويج زيادي پيدا كرد.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط pooyavizhen | ۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۱۱:۰۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

مالتودكسترين ، ساختار و روش توليد آن

مالتودكسترين

ساختار
مالتودكسترين شامل واحدهاي D گلوكز در زنجيره هاي متغير است. واحدهاي گلوكز عمدتا با پيوند هاي گليكوزييدي مرتبط هستند. اين ماده به طور معمول از تركيبي زنجيره اي تشكيل شده است كه طول آن از ۳ تا ۱۷ واحد گلوكز متفاوت است.

مالتودكسترين ها توسط DE (معادل دكسستروز) طبقه بندي مي شوند و داراي DE بين ۳ و ۲۰ هستند. مقدار DE بالاتر، زنجيره هاي گلوكز كوتاهتر، شيرين بودن بالاتر، حلاليت بالاتر و مقاومت به حرارت پايين تر را دارد. بالاتر از DE 20، كد CN اتحاديه اروپا آن را شربت گلوكز مي نامند؛ در DE 10 يا پايين تر از كد ماتالوودكسترين را به عنوان dextrins طبقه بندي مي كند.

روش توليد
مالتودكسترين مي تواند از هر نشاسته ي آنزيمي باشد. در ايالات متحده، اين نشاسته معمولا ذرت است؛ در اروپا، استفاده از گندم معمول است. در اتحاديه اروپا، مالتودكسترين حاصل از گندم از برچسب زني  بر روي محصول معاف است، همانطور كه در ضميمه دوم دستورالعمل EC 1169/2011 آمده است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط pooyavizhen | ۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۰۳:۱۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اسيد سيتريك و بيوشيمي آن

اسيد سيتريك

براي آشنايي با ساختار بيوشيمي اسيد سيتريك به مطالعه مقاله زير بپردازيد:

سيترات يك واسطه در چرخه TCA است. TCAيك مسير متابوليك مركزي براي حيوانات، گياهان و باكتري ها است.
سيترات سيتات، تراكم اگزالاسيتات را با استيل كولا تشكيل مي دهد تا سيترات را تشكيل دهد.
سيترات سپس به عنوان پايه اي براي آكنيتاز عمل مي كند و به اسيد آكونيت تبديل مي شود.
اين چرخه با بازسازي اگزالاسيتات به پايان مي رسد. اين سري از واكنش هاي شيميايي منبع دو سوم انرژي مشتق شده از مواد غذايي در ارگانيسم هاي بالاتر هستند.
هانس آدولف كربس جايزه نوبل سال ۱۹۵۳ در زمينه فيزيولوژي و پزشكي را براي كشف اين ساختار دريافت كرد.

بعضي از باكتريها، به ويژهE. coli، مي توانند به عنوان بخشي از چرخه TCA توليد و مصرف سيترات خود را داشته باشند، اما اين ساختارها به عنوان غذا قابل مصرف نيستند، زيرا آنها از آنزيم هايي كه براي ورود به سلول نياز ندارند استفاده مي كنند.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط pooyavizhen | ۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۵۸:۱۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اسيد سيتريك در غذاها و نوشيدني ها

اسيد سيتريك

استفاده از اسيد سيتريك در تهيه بسياري از محصولات غذايي و نوشيدني ها معمول است.

پودر اسيد سيتريك براي تهيه فلفل قرمز ليمو استفاده مي شود.

از آنجا كه اين ماده يكي از اسيد هاي خوراكي قوي است، استفاده غالب از آن به عنوان طعم دهنده و نگهدارنده در غذاها و نوشيدني ها، به ويژه نوشيدني هاي غير الكلي و آب نبات است.
در اتحاديه اروپا اين ماده را با شماره E330 مشخص مي كند. از نمك هاي سيترات از فلزات مختلف براي تحويل اين مواد معدني در يك فرم بيولوژيكي در بسياري از مكمل هاي غذايي استفاده مي شود.
اين ماده در هر ۱۰۰ گرم ۲۴۷ كيلوكالري انرژي دارد. خواص بافر از سيترات براي كنترل pH در پاك كننده هاي خانگي و دارويي استفاده مي شود.
در ايالات متحده، الزامات خلوص براي اسيد سيتريك به عنوان يك افزودني مواد غذايي توسط كدئين مواد غذايي تعريف شده است، كه توسط US Pharmacopoeia (USP) منتشر شده است.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط pooyavizhen | ۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۵۱:۵۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

سوربيتول و اهميت پزشكي آن

سوربيتول

سوربيتول از افزودني هاي مجاز خوراكي است. در اين متن اهميت پزشكي آن مورد بررسي قرار گرفته شده است. بديهي است مصرف بيش از حد و خارج از قاعده اين ماده غذايي بسيار مفيد مي تواند اثرات سوئي به دنبال داشته باشد.
آلدووزيد ردوكتاز اولين آنزيم در مسير سوربيتولدود ردوكتاز است كه مسئول كاهش و تبديل گلوكز به سوربيتول و همچنين كاهش گالاكتوز به گالاكتيتول است.
مقدار بيش از حد سوربيتول در سلولهاي شبكيه، سلولهاي لنز و سلولهاي اسچوان كه سلولهاي مغز استخوان هستند، نتيجه مكرر از هيپرگليسمي طولاني مدت است كه همراه با ديابت كنترل شده است.كه اين مي تواند به اين سلول ها آسيب برساند و منجر به رتينوپاتي، آب مرواريد و نوروپاتي محيطي مي شود. مهار كننده هاي آلدووزيد ردوكتاز كه مواد اوليه اي هستند كه باعث جلوگيري يا كاهش فعاليت آلدووزيد ردوكتاز مي شوند، به عنوان راهي براي جلوگيري يا تأخير اين عوارض مورد بررسي قرار مي گيرند.
سوربيتول در روده تحريك مي شود و اسيدهاي چرب كوتاه مدت را توليد مي كند كه براي سلامت كلي كليه مفيد است.

بيماري سلياك اغلب از سوء جذب سوربيتول و آسيب روده كوچك است. سوء جذب سوربيتول عامل مهمي براي علائم پايدار در بيماران مبتلا به رژيم غذايي بدون گلوتن است. تست نفوذ هيدروژني سوربيتول به عنوان يك ابزار براي تشخيص بيماري سلياك به دليل همبستگي شديد بين مقادير برش و ضايعات روده توصيه شده است. با اين وجود، اگر چه ممكن است به عنوان هدف ايت تحقيق مشخص شود، ولي هنوز به عنوان يك ابزار تشخيصي در عمل باليني توصيه نمي شود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط pooyavizhen | ۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۲:۱۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

سوربيتول و مراقبت هاي غذايي، بهداشتي و لوازم آرايشي

سوربيتول

سوربيتول اغلب در لوازم آرايشي مدرن به عنوان يك روان كننده و ضخيم كننده استفاده مي شود. همچنين در بهداشت دهان و دندان براي ساخت خميردندان استفاده مي شود. بعضي از ژل هاي شفاف فقط با سوربيتول به علت شاخص انكساري بالا توان توليد دارند.

اين ماده به عنوان يك افزودني محافظ (مخلوط با سديم و پلي فسفات سديم) در توليد سوريمي، در يك نوع چربي ماهي مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين در بعضي از سيگارها به عنوان خنك كننده استفاده مي شود.

علاوه بر استفاده از آن به عنوان يك جايگزين شكر در غذاهاي بدون شكر، سوربيتول همچنين به عنوان يك روان كننده در كوكي ها و غذاهاي كم رطوبت مانند كره بادام زميني و ميوه استفاده دارد.
اين ماده در پخت و پز نيز ارزشمند است، زيرا آن را به عنوان يك پلاستيسيته عمل مي كند و روند شل شدن را كند مي كند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط pooyavizhen | ۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۴:۳۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

گوارگام و مزاياي مصرف آن

گوارگام

كمك به ناراحتي گوارشي
يك مورد از مزاياي بهداشتي گوارگام يا آدامس گوار از بخش جراحي در دانشگاه جنوا ايتاليا است كه در يك سري مطالعات انجام شده، كارشناس بيماري هاي گوارشي ادواردو جيانيني مقدار كمي از اين فيبر محلول را به رژيم هاي گروهي از افراد مبتلا به سندرم روده تحريك پذير اضافه كرد. نتايج اين پژوهش اوليه در مجله تغذيه منتشر شده و توجه جهاني را جلب كرد، زيرا آدامس گوار مي تواند با IBS همراه باشد و درد شكم را تسكين دهد.

در مطالعه دوم، جيانيني متوجه شد كه اضافه كردن گوارگام به يكي از جديدترين آنتي بيوتيك هاي درمان IBS كه باعث بروز بيش از حد رشد باكتري ها در روده كوچك مي شود، ۹۱ درصد از باكتري هاي ناقل را از بين مي برد، در مقايسه اي كه با ديگر داروهاي مشابه انجام شد معلوم گرديد كه ديگر داروها ۸۶ درصد از باكتري ها را از بين مي برند. مطالعات ديگر نشان مي دهد كه آدامس گوار يبوست را درمان مي كند و باعث آزاد شدن يك روغن روان كننده طبيعي روده نيز مي شود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط pooyavizhen | ۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۴:۰۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اسيد سيتريك همراه هميشگي تغذيه

اسيد سيتريك

اسيد سيتريك به طور طبيعي در ميوه ها و سبزيجات وجود دارد و به عنوان نگهدارنده و طعم دهنده طبيعي در غذاها و نوشيدني ها عمل مي كند. اين ماده در چرخه كراس متابوليسم بدن انسان نيز نقش مهمي دارد كه شامل اكسيداسيون چربي ها، پروتئين ها و كربوهيدرات ها مي شود. غذاهاي همراه با اسيد سيتريك مي توانند در رستوران ها و فروشگاه مواد غذايي محلي شما پيدا شوند. همچنين در محصولات تميز كننده، خوشبو كننده هوا، شمع ها، دستگاه هاي ضدعفوني كننده دست و محصولات مراقبت شخصي استفاده مي شود.

مواد غذايي حاوي اسيد سيتريك شامل ميوه هاي مركبات هستند؛ ليمو، پرتقال داراي غلظت بالايي از اين ماده هستند و در وزن خود بيش از ۸٪ اسيد سيتريك دارند. توت ها، به جز زغال اخته، همچنين حاوي اسيد سيتريك هستند، به خصوص توت فرنگي، تمشك، انگور فرنگي داراي اين ماده هستند. آناناس، گيلاس، گوجه فرنگي، برخي از انواع فلفل و برخي از انواع كاهو همچنين حاوي اسيد سيتريك مي باشند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط pooyavizhen | ۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۱:۰۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

سوربيتول ، نحوه ي توليد و موارد مصرف آن

سوربيتول

سوربيتول ممكن است از طريق يك واكنش كاهش گلوكز توليد شود كه در آن گروه آلدهيد به يك گروه هيدروكسيل تبديل مي شود. واكنش نياز به NADH دارد و توسط آلدوز ردوكتاز كاتاليز مي شود. كاهش گلوكز اولين گام راه پوليول متابوليسم گلوكز است.

اين مكانيسم حاوي تركيب تيروزين در محل فعال آلدئيد ردوكتاز است. اتم هيدروژن در NADH به اتم كربن آلدئيد الكتروفيله منتقل مي شود. الكترون ها در اتصال دوجنسي كربن آلدئيد به اكسيژن منتقل مي شوند كه پروتون را بر روي زنجيره جانبي تيروئيد جذب مي كند تا گروه هيدروكسيل را تشكيل دهد. نقش آلدئيد ردوكتاز تيروزين فنول به عنوان يك اسيد كلي براي توليد پروتون به اكسيژن آلدهيد شده كاهش يافته در گلوكز استفاده مي شود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط pooyavizhen | ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۲۹:۰۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |